งานทั้งหมด Functional Consultant or Business Analyst
Functional Consultant or Business Analyst
ไอทีและดิจิทัล, ที่ปรึกษาไอที
|
เทคโนโลยี
|
2 อัตรา
ผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างาน
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 23 เม.ย. 2567
|
50,000 - 80,000 บาท/เดือน
TH, กรุงเทพมหานคร, เขตห้วยขวาง, แขวงห้วยขวาง
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ

Key Responsibilities:

•       Collaborate with clients to analyze and understand their HRM requirements, processes, and workflows.

•       Lead the implementation and configuration of HRM software solutions, ensuring alignment with client objectives and industry best practices.

•       Customize HRM systems to accommodate unique business requirements, including configuring modules such as employee self-service, payroll, time attendance, performance management, and talent acquisition.

•       Develop comprehensive project plans and timelines, and manage project delivery according to schedule and budget constraints.

•       Conduct system testing, troubleshooting, and issue resolution to ensure the stability and reliability of HRM systems.

•       Provide expert guidance and training to end-users on HRM system functionalities and best practices.

•       Collaborate with cross-functional teams, including IT professionals and business stakeholders, to integrate HRM systems with other enterprise applications.

•       Stay updated on the latest trends and developments in HRM technology and provide recommendations for system enhancements and optimizations.

Qualifications:

•       Bachelor's degree in Business Administration, Information Technology, or related field.

•       Proven experience (minimum of 3years) as a Functional Consultant or Business Analyst specializing in HRM systems, with a track record of successful implementations.

•       In-depth knowledge of HRM processes and best practices, including but not limited to employee lifecycle management, talent management, compensation and benefits, and compliance.

•       Strong technical skills, with proficiency in HRM software solutions such as SAP Success Factor, Workday, Oracle HCM including configuration and customization capabilities.

•       Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to effectively collaborate with clients and internal teams.

•       Strong analytical and problem-solving abilities, with a keen attention to detail.

•       Ability to manage multiple projects simultaneously and prioritize tasks effectively.

•       Certification in relevant HRM software platforms (e.g., SAP SuccessFactors, Oracle HCM Cloud) is a plus.

ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
รายได้: 50,000 - 80,000 บาท/เดือน
สวัสดิการ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่ายานพาหนะ
สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

1.ประกันกลุ่ม (ผ่านโปร)
2.รางวัลอายุงานยาว 5 ปี 10 ปี ได้ทอง 50 สตาง,1 บาท
3.กู้เงินจากบริษัทได้ 2 เท่าของเงินเดือน อายุงาน 1 ปี
4.ตรวจสุขภาพประจำปี
5.เงินพิเศษสำหรับใช้บริหารทีมงานภายในฝ่าย
6.ของทานเล่นภายในบริษัท
7.อาหารกลางวันในวันทำงานจันทร์-ศุกร์
8. Bonus  ตอนเดือน ธ.ค.  (ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลประกอบการและนโยบายของบริษัทฯ)
9. ท่องเที่ยวประจำปี
10.งานเลี้ยงปีใหม่ จับฉลากลุ้นของรางวัลบริษัท
11.เงินช่วยเหลืองานศพ  5,000
12.เงินช่วยเหลืองานแต่ง 5,000


วันลาต่างๆ
1.ลาพักร้อน ต้องทำงานครบ1 ปี ลาได้ 10 วัน
2.ลากิจ ผ่านโปร ลาได้ 10 วัน
3.ลาป่วย 30 วัน
4.ลาคลอด 98 วัน
5.ลาแต่งงาน 3 วัน
6.ลางานศพ 5 วัน
7.ลาเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมบ้าน ไฟไหม้ 3 วัน

คุณสมบัติ
เพศ: ไม่ระบุ
ประสบการณ์: 3 - 10 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ: 27 - 50 ปี
ภาษาที่ต้องการ
- อังกฤษ  ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
- ไทย  ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
ต้องการใบขับขี่
- ใบขับขี่รถยนต์

สถานที่ทำงาน
เมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย