Senior System Analyst
ไอทีและดิจิทัล, System Analyst
|
เทคโนโลยี
|
1 อัตรา
ผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างาน
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 4 ม.ค. 2567
|
50,000 - 75,000 บาท/เดือน
TH, กรุงเทพมหานคร, เขตห้วยขวาง, แขวงห้วยขวาง
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ
 • Create technical documentation for user support 
 • Gather and address technical and design requirements 
 • Examine and evaluate current systems 
 • Identify system requirements 
 • Liaise with users to track additional requirements and features 
 • Document interfaces between new and existing systems 
 • Collaborate with IT team and developers to produce new systems 
 • Validate changes by testing programs 
 • Train users on the new operation systems and provide support 
 • Ensure deadline and budget requirements are met 
   
ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
รายได้: 50,000 - 75,000 บาท/เดือน
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

1.ประกันกลุ่ม (ผ่านโปร)

2.รางวัลอายุงานยาว 5 ปี 10 ปี ได้ทอง 50 สตาง,1 บาท

3.กู้เงินจากบริษัทได้ 2 เท่าของเงินเดือน อายุงาน 1 ปี

4.ตรวจสุขภาพประจำปี

5.เงินพิเศษสำหรับใช้บริหารทีมงานภายในฝ่าย

6.ของทานเล่นภายในบริษัท

7.อาหารกลางวันในวันทำงานจันทร์-ศุกร์

8.โบนัส 2 รอบ เดือน ธ.ค.กับเดือน มี.ค. 

9.ท่องเที่ยวประจำปี 

10.งานเลี้ยงปีใหม่ จับฉลากลุ้นของรางวัลบริษัท

11.เงินช่วยเหลืองานศพ  5,000

12.เงินช่วยเหลืองานแต่ง 5,000

คุณสมบัติ
เพศ: ไม่ระบุ
ประสบการณ์: 2 - 10 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ: 30 - 45 ปี
ภาษาที่ต้องการ
- ไทย  ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
- อังกฤษ  ฟัง, อ่าน, เขียน
สถานที่ทำงาน
อาคารเมืองไทย ภัทร ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย