System Analyst
ไอทีและดิจิทัล, System Analyst
|
เทคโนโลยี
|
1 อัตรา
พนักงานปฏิบัติการอาวุโส
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 4 ม.ค. 2567
|
30,000 - 50,000 บาท/เดือน
TH, กรุงเทพมหานคร, เขตห้วยขวาง, แขวงห้วยขวาง
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ
 • Create technical documentation for user support 
 • Gather and address technical and design requirements 
 • Examine and evaluate current systems 
 • Identify system requirements 
 • Liaise with users to track additional requirements and features 
 • Document interfaces between new and existing systems 
 • Collaborate with IT team and developers to produce new systems 
 • Validate changes by testing programs 
 • Train users on the new operation systems and provide support 
 • Ensure deadline and budget requirements are met 
   
ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
รายได้: 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

1.ประกันกลุ่ม (ผ่านโปร) 

2.รางวัลอายุงานยาว 5 ปี 10 ปี ได้ทอง 50 สตาง,1 บาท 

3.กู้เงินจากบริษัทได้ 2 เท่าของเงินเดือน อายุงาน 1 ปี 

4.ตรวจสุขภาพประจำปี 

5.เงินพิเศษสำหรับใช้บริหารทีมงานภายในฝ่าย 

6.ของทานเล่นภายในบริษัท 

7.อาหารกลางวันในวันทำงานจันทร์-ศุกร์ 

8.โบนัส 2 รอบ เดือน ธ.ค.กับเดือน มี.ค. 

9.ท่องเที่ยวประจำปี 

10.งานเลี้ยงปีใหม่ จับฉลากลุ้นของรางวัลบริษัท 

11.เงินช่วยเหลืองานศพ 5,000 

12.เงินช่วยเหลืองานแต่ง 5,000

คุณสมบัติ
ประสบการณ์: ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สถานที่ทำงาน
อาคารเมืองไทย ภัทร ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย