งานทั้งหมด Senior Sales Executive
Senior Sales Executive
ขาย, พนักงานขาย
|
เทคโนโลยี
|
1 อัตรา
พนักงานปฏิบัติการอาวุโส
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 4 ม.ค. 2567
|
25,000 - 30,000 บาท/เดือน
TH, กรุงเทพมหานคร, เขตห้วยขวาง, แขวงห้วยขวาง
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ

1.ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

2.จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท

3.จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย

4.ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา

5.ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า

6.ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย

7.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า

8.สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต

ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
รายได้: 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต
สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

1.ประกันกลุ่ม (ผ่านโปร) 2.รางวัลอายุงานยาว 5 ปี 10 ปี ได้ทอง 50 สตาง,1 บาท 3.กู้เงินจากบริษัทได้ 2 เท่าของเงินเดือน อายุงาน 1 ปี 4.ตรวจสุขภาพประจำปี 5.เงินพิเศษสำหรับใช้บริหารทีมงานภายในฝ่าย 6.ของทานเล่นภายในบริษัท 7.อาหารกลางวันในวันทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.โบนัส 2 รอบ เดือน ธ.ค.กับเดือน มี.ค. 9.ท่องเที่ยวประจำปี 10.งานเลี้ยงปีใหม่ จับฉลากลุ้นของรางวัลบริษัท 11.เงินช่วยเหลืองานศพ 5,000 12.เงินช่วยเหลืองานแต่ง 5,000

คุณสมบัติ
เพศ: หญิง
ประสบการณ์: 2 - 15 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ: 24 - 35 ปี
ภาษาที่ต้องการ
- ไทย  ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
- อังกฤษ  ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
สถานที่ทำงาน
อาคารเมืองไทย ภัทร ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย